o nas aktualności członkowie partnerzy Łomża powiat gminy architektura muzea
przyroda wędrówki agroturystyka hotele gastronomia urzędy fotogaleria mapa kontakt

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ZIEMIA ŁOMŻYŃSKA z siedzibą w Drozdowie, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica, e-mail: lot_ziemialomzynska@wp.pl; www.lotlomza.nazwa.pl
KRS 0000334332; R-200301215; NIP 718-210-58-07; konto: 96 2490 0005 0000 4500 2818 6656
Adres do korespondencji: Łomżyńskie Centrum Informacji Turystycznej, ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża,
tel. 86 216 70 50, 86 216 50 19, w. 44 lub: Andrzej Skarzyński, ul. Senatorska 23, 18-400 Łomża,
tel. 86 216 26 50, mob. 601 328 181, e-mail: bpskatur@poczta.onet.pl


 

 

SZLAKI PIESZE I ROWEROWE
Na sporych odcinkach prowadzą pradolinami rzek, w strefie krajobrazu chronionego, przez lasy Czerwonego Boru, Puszczy Kurpiowskiej, lasy Rajgrodzkie, Biebrzański Park Krajobrazowy. Koło rezerwatów przyrody. Zieleń, cisza i spokój to zalety rekreacyjne tych tras. Spotkamy na nich obiekty kultury materialnej, miejscami zachowane elementy kultury ludowej. Na niektórych czynne są w okresie wakacji szkolne schroniska młodzieżowe. Trasy zostały zatwierdzone przez Komisję Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK (pismem nr /TK/402/90 z 31.01.1990 r.). Nadano im oznaczenia kodowe, określono kolory.


Opis tras do pobrania:

Trasa 1. ŁO – 261 – zielony: Ciechanowiec – Zuzela „Nadbużańskim traktem” 70 km

Trasa 2. ŁO – 2401 – niebieski: Morgowniki – Twierdza Osowiec – Goniądz 103 km

Trasa 3. ŁO – 2404 – czerwony: Morgowniki - Wincenta 67 km

Trasa 4. ŁO – 2405 – żółty: Dębniki – Dłużewo 25 km
Trasa 5. ŁO – 2406 – zielony: Gać – Łomża –Nowogród – Rybaki – Miastkowo. Szlak „Pradolina Narwi” 53 km
Trasa 6. ŁO – 2407 – żółty: Wizna – Burzyn – Osowiec – Goniądz 54 km
Trasa 7. ŁO – 2408 – czerwony: Łomża – Giełczyn – Czerwony Bór – Szumowo 32 km
Trasa 8. ŁO – 2409 – niebieski: Giełczyn – Czerwony Bór – Wygoda  – 15 km

 

Trasy w okolicach Łomży:

A TRASY BARDZO KRÓTKIE (PONIŻEJ 10 km)

B TRASY KRÓTKIE (11-20 km)

C TRASY DŁUGIE (26 – 50 km)

D TRASY BARDZO DŁUGIE (pow. 50 km)

 

MIĘDZYNARODOWA TRASA ROWEROWA EUROVELO R11 I R 12
Celem EuroVelo jest zachęcenie ludzi do częstszego podróżowania rowerem zamiast samochodem. Choć niektórzy będą mogli zaznać doświadczenia jazdy rowerem przez cały kontynent, większość podróży ścieżkami EuroVelo odbywać się będzie lokalnie – do szkoły, pracy, na zakupy, czy dla relaksu. Jednak każda podróż takim szlakiem będzie nieco bardziej podniecająca, gdyż użytkownik będzie miał świadomość, że z danego miejsca może śmiało dojechać rowerem do Moskwy, Aten czy Santiago de Compostela. Szlak Wschodnioeuropejski przebiega przez następujące kraje: Przylądek Północny (EV1, EV7) – Fińskie Jeziora – Helsinki (EV10) – Tallinn (EV10) – Tartu – Wilno – Warszawa (EV2) – Kraków (EV4) – Koszyce – Belgrad (EV6) – Skopje – Saloniki – Ateny (EV8) I liczy 5964 km.


Opis trasy do pobrania:
Trasy MTR Eurovelo R 11

 

SPŁYW BIEBRZA - NAREW
Rzeka Biebrza (dawniej Bobra, Bóbr) jest prawym dopływem Narwi o długości 164 km. Powierzchnia dorzecza wynosi 7062 km2. Spadek w górnym biegu wynosi 2%, w dolnym zaś 0,15%. Płynie na południowy zachód Kotliną Biebrzańską, mijając po prawej Równinę Augustowską, Pojezierze Ełckie i Wysoczyznę Kolneńską, a po lewej Wzgórze Sokólskie i Wysoczyznę Białostocką. Z prawej strony Biebrza przyjmuje wody Niedźwiedzicy, Lebiedzianki, Netty wraz z Kanałem Augustowskim, Kopytówki, Ełku, Dybły, Klimaszewnicy i Wissy. Z lewej zaś Sidry, Kamiennej, Brzozówki, Czarnej Strugi, Krzeczówki i Kosodka.
Szlak rzeki Biebrzy (poza bardzo krótkimi odcinkami) biegnie przez teren obszarowo największego w Polsce Biebrzańskiego Parku Narodowego. Spławny odcinek rzeki od Rogożynka do Rusi wg mojego opisu i trasy zapisanej w śladzie GPS wynosi ok. 142 km, w innych natomiast źródłach znajdziecie 147 km lub 150 km. Szlak jest łatwy i nie uciążliwy, bardzo malowniczy o nieprzeciętnych walorach przyrodniczych. Na pokonanie go rekreacyjnym tempem należy przeznaczyć około 8 dni. Bliski kontakt z prawdziwą przyrodą rekompensuje niedostatki infrastruktury turystycznej. Kajak umożliwia dotarcie do miejsc w większości nieosiągalnych od strony lądu. Spływ Biebrzą to propozycja dla osób szukających spokoju, ciszy i kontaktu z dziewiczą naturą.
W związku z tym, że rzeka przepływa przez Biebrzański Park Narodowy należy mieć pozwolenie od dyrektora parku na odbywanie grupowych spływów oraz konieczne jest wykupienie kart wstępu do BPN. Dokładnych informacji można uzyskać na stronie: www.biebrza.org.pl.

Opis szlaku

 

SPŁYW  NARWIĄ
Prawy dopływ Wisły (do 1962 rzeka była uważana za prawostronny dopływ Bugu, tzw. Bugonarew. Długość 484 km, z czego większość w Polsce (448 km), a reszta – na Białorusi, gdzie bierze swój początek. Tylko na odcinku 1 km Narew stanowi granicę polsko-białoruską.
Po wpłynięciu na teren Polski rozlewa się w Jezioro Siemianowskie, po czym od tamy w Bondarach płynie cały czas jako rzeka aż do Zalewu Zegrzyńskiego, gdzie łączy się z Bugiem. 22 km za Zalewem Zegrzyńskim w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki Narew wpada do Wisły.
Jest rzeką nizinną, tworzy rozległe powierzchnie bagien, błot i torfowisk. Jest przykładem rzeki anastomozującej (płynie siecią rozgałęziających i łączących się koryt). Na odcinku od Suraża do Rzędzian chroniona jest w Narwiańskim Parku Narodowym. Jej nazwa pochodzi od słowa "nur", które w języku praindoeuropejskim oznaczało wodę lub rzekę.

Opis szlaku

 

SPŁYW PISĄ DO NOWOGRODU, MORGOWNIK
Pisa jest prawym dopływem Narwi, leżącym w dorzeczu Wisły. Jest drogą wodną łączącą Wielkie Jeziora Mazurskie z Narwią na jej 337 kilometrze. Długość całkowita rzeki wynosi ok. 80 km, a z częścią żeglowną jezior mazurskich 142 km. Powierzchnia całkowita dorzecza rzeki wynosi ok. 4 500 km².
Pisa wypływa z systemu Wielkich Jezior Mazurskich, początek bierze w jeziorze Roś w Piszu (szerokość koryta wynosi tam ok. 20 m), przemierza wschodnią część Puszczy Piskiej (koryto ma tam ok. 34 m) oraz Równinę Kurpiowską i jako prawy dopływ wpada do Narwi na wysokości Nowogrodu. Najważniejszym bezpośrednim dopływem jest Kanał Turośl, inne dopływy to: Rybnica, Rudna, Pisza Woda, Wincenta i Skroda. Pisa ma II klasę czystości, a od ujścia rzeki Skrody III klasę.
Ciekawostką jest to, iż jest to jedyna rzeka w tej części Europy, która płynie od początku do końca w kierunku południowym.
Główne rzeki wpływające do systemu Wielkich Jezior Mazurskich i zasilające Pisę: Krutynia, Orzysza, Święcek, Wężówka.
Pisa jest typową rzeką nizinną. W partii środkowej przepływa przez tereny podmokłe, łąkowe. Na całej swej długości jest szlakiem żeglownym. Dość głęboka (1 - 1,8m), najpłytsze przejścia ma przy ujściu do rzeki Narwi. Na całym odcinku rzeka wije się i silnie meandruje. Na całej długości średni spadek wody wynosi 32 cm na kilometr. Przepłynięcie rzeki z Pisza do Nowogrodu zajmuje 2 - 3 dni.

Opis szlaku

 

PORT ŁOMŻA


Narew od zarania dziejów stanowiła ważny szlak komunikacyjny. To nią spławiano wszelkie dobra, którymi obdarzone były ziemie Północno-wschodniego Mazowsza. Było to: drewno, produkty rolnicze, sławne na świecie czarne sukno itp. Swą atrakcyjność jako szlak komunikacyjny utraciła w dobie rozwoju infrastruktury transportowej czyli kolei żelaznej i dróg bitych oraz zmian historyczno-politycznych. Pomysł wybudowania drogi wodnej łączącej Wisłę z Bałtykiem z pominięciem jej dolnego biegu powstał już pod koniec XVI wieku. Jego realizacja nastąpiła w pierwszej połowie XIX wieku wskutek znacznych restrykcji władz pruskich i ceł na towary przewożone z ziem polskich. Szlak wodny prowadzący Wisłą, Narwią, Biebrzą, Nettą, Czarną Hańczą, Kanałem Augustowskim do Niemna i Bałtyku przybrał nazwę Szlaku Wodnego Króla Stefana Batorego. Znaczenie gospodarcze tego najdłuższego sztucznego szlaku wodnego w Polsce (kanał augustowski ponad 101 km, w tym 80 w dzisiejszych granicach Polski) upadło wraz ze zmianą podziału politycznego Europy w pierwszej połowie XX wieku. Dzisiaj zapomniany i niewykorzystywany gospodarczo powoli staje się wielką atrakcją turystyczną, na nowo jest odkrywany jako szlak biegnący przez trzy Parki Narodowe (Narwiański, Biebrzański, Wigierski). Obszary te objęte są ochroną Natura 2000. Walory przyrodnicze wymienianych, terenów – Zielonych Płuc Polski i Europy,  zachowanych nienaruszonych, naturalnych środowisk, stanowią coraz częściej docenianą przez naszych rodaków i nie tylko, krainę dzikiego ptactwa, ostoję rzadkich zwierząt, obszaru niepowtarzalnej flory i fauny.
Port rzeczny i basen jachtowy na rzece Narwi w Łomży są próbą władz regionu do pokazania tych wszystkich atrakcji i turystyczną reaktywacją historycznego szlaku wodnego, szlaku króla Stefana Batorego.


Powstały nowy port z przystanią jachtową znajduje się na 205-206 kilometrze Narwi. Jest on niespełna na 20 kilometrze od miejscowości Nowogród, gdzie do „królowej rzek północno-wschodniego Mazowsza – Narwi wpada Pisa, która stanowi swym 0 kilometrowym odcinkiem połączenie z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi i na 248,5 kilometrze od ujścia Biebrzy do Narwi w okolicach miejscowości Wizna. To wspaniałe położenie może stać się (jak dotychczas jedyną) bazą wypadową do planowania i realizacji wypraw na ponownie odkrywane szlaki wodne Polski. Łomża, jej atrakcyjność historyczna, urokliwe położenie nad doliną Narwi, spełnia wszelkie walory do realizacji turystyki wodnej kajakarskiej i motorowodniackiej. Coraz bardziej popularna w Europie, ale już i w Polsce, turystyka barkami, na które nie wymagane są żadne uprawnienia wodniackie stanowi nowy sposób zwiedzania naszego kraju lub nawet sposobem na życie. Port Łomża może przyjąć jednocześnie nawet dwie jednostki pływające do 24 metrów długości a basen jachtowy około 20 jednostek o długości do 10 metrów.


Tu w marinie turyści wodniacy mogą skorzystać z zaplecza i infrastruktury takiej jak:
bezpieczna przystań, skorzystać z sanitariatów, natrysków, zatankować wodę, paliwo, doładować akumulatory, dokonać drobnych napraw itp. Położenie w niewielkiej odległości od Starego Miasta, muzeów, placówek gastronomi i wielu sklepów stanowi jego wielką atrakcyjność. Port Łomża zachęca ze swym polem namiotowym, do pozostania na dłużej, a przyległe tereny rekreacyjne z siłownią zewnętrzną, placem zabaw dla dzieci, ścieżką rowerową i spacerową spełniają dogodne warunki aktywnego wypoczynku. Łomżyńska Marina otwarta jest nie tylko dla turystów kwalifikowanych – wodniaków. Zaprasza nie tylko mieszkańców grodu do skorzystania z wypożyczalni kajaków, łodzi wiosłowych turystyczno-sportowych, ale również każdego turystę rowerowego lub zmotoryzowanego. Tutaj w porcie dostępne są bezpłatne lunety widokowe, przez które obserwować można pięknie położone na skarpie narwiańskiej miasto, jak również pradolinę Narwi. Cierpliwi i wnikliwi obserwatorzy wyśledzą życie ptactwa wodnego i łąkowego.
Narew  i  jej  dorzecza  przyciągają  wytrawnych  wędkarzy.  Tutaj  można  łowić  na wędkę dorodne okazy szczupaka, suma, karpia dzikiego, okazałego leszcza oraz wiele innych gatunków ryb śródlądowych. W porcie znajdą schronienie wędkarze jak i ich łodzie.


Kmdr ppor rez. Ryszard Nawrocki

 

 

 

strona główna

aktualnosci

członkowie LOT ZŁ

partnerzy LOT ZŁ

miasto Łomża

powiat łomżyński

gminy

architektura

muzea

przyroda

wędrówki doliną Narwi

szlaki piesze i wodne

agroturystyka

hotele

gastronomia

urzędy

filmy i fotogalerie

kontakt

 

EUROVELO

 

Finlandia, jeziora

 

Tartu

 

Tallin

 

Koszyce

 

Skopje

 

Ateny, Akropol

 

Port Łomża, fot. Adam Babiel

 

Kajakiem Narwią

 

Gondolą

 

Statkiem "Bona"

 

Narew w okolicach Wzg. Królowej Bony