o nas aktualności członkowie partnerzy Łomża powiat gminy architektura muzea
przyroda wędrówki agroturystyka hotele gastronomia urzędy fotogaleria mapa kontakt

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ZIEMIA ŁOMŻYŃSKA z siedzibą w Drozdowie, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica, e-mail: lot_ziemialomzynska@wp.pl; www.lotlomza.nazwa.pl
KRS 0000334332; R-200301215; NIP 718-210-58-07; konto: 96 2490 0005 0000 4500 2818 6656
Adres do korespondencji: Łomżyńskie Centrum Informacji Turystycznej, ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża,
tel. 86 216 70 50, 86 216 50 19, w. 44 lub: Andrzej Skarzyński, ul. Senatorska 23, 18-400 Łomża,
tel. 86 216 26 50, mob. 601 328 181, e-mail: bpskatur@poczta.onet.pl


 

 

WAŻNIEJSZE URZĘDY W ŁOMŻY

 

URZĘDY I INSTYTUCJE WOJEWÓDZKIE

Podlaski Urząd Wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, tel. 85 743 93 15, fax 86 743 92 31, e-mail: wojewoda@bialystok.uw.gov.pl, www.bialystok.uw.gov.pl/puwmcms/    

PUW Placówka Zamiejscowa w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, tel. 86 216 42 71, e-mail: puw.lomza@bialystok.uw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, e-mail: kancelaria@umwp-podlasie.pl, www.wrotapodlasia.pl/pl/adm/samorzad_woj

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel. sekretariat - 86 215 69 00; fax 86 215 69 04, e-mail: starosta.blm@powiatypolskie.pl, www.powiatlomzynski.pl/bip/

Rada Powiatu Łomżyńskiego, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,
Przewodniczący Rady Powiatu, tel. 86 216 61 29

Urzędy gmin powiatu łomżyńskiego

Urząd Miasta i Gminy Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne;
tel. 86 217 20 40, 217 20 75, fax 217 25 72 www.jedwabne.pl;  e-mail: burmistrz@jedwabne.pl, Burmistrz: tel. 86 217 20 25,
Przewodniczący Rady: tel. 86 217 20 25

Urząd Miasta i Gminy Nowogród, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród;
tel./fax 86 217 55 20, http://um-nowogrod.pbip.pl/; e-mail: umnowogrod@wp.pl, Burmistrz: tel. 86 217 55 28, Przewodniczący Rady: tel. 86 217 55 28

Urząd Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża, tel.  86 216 52 63,
fax 86 216 22 46, www.lomza.powiatlomzynski.pl, e-mail: sekretariat@gminalomza.pl, Wójt: tel. 86 216 22 46, Przewodniczący Rady: tel. 86 216 52 63

Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, tel. 86 217 48 78,
fax 86 217 48 23, www.miastkowo.pl, e-mail: gmina.miastkowo@vp.pl,
Wójt:  tel. 86 217 48 78, Przewodniczący Rady:  tel. 86 217 48 78

Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica, tel. 86 216 24 76,
fax 86 219 13 06, www.ugpiatnica.doc.pl, e-mail: ugpiatnica@doc.pl,
Wójt: tel. 86 216 24 76, Przewodniczący Rady: tel. 86 216 24 76

Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, tel./fax 86 217 70 13, www.przytuly.powiatlomzynski.pl e-mail: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl,
Wójt: tel. 86 217 70 13, Przewodniczący Rady:  tel. 86 217 70 13

Urząd Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, tel. 86 217 61 46, fax 86 217 61 68, www.sniadowo.powiatlomzynski.pl  e-mail: sniadowo@zgwrp.org.pl, Wójt: tel. 86 217 61 46, Przewodniczący Rady: tel. 86 217 61 46

Urząd Gminy Wizna, Pl. Raginisa 25, 18-430 Wizna, tel. 86 219 60 18;
fax 86 219 60 56; www.wizna.pl; e-mail: wizna@wizna.pl, Wójt:  tel. 86 219 60 18,
Przewodniczący Rady: tel. 86 219 60 18

Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, tel. 86 214 00 29, 86 217 55 03, www.zbojna.powiatlomzynski.pl  e-mail: ugzbojna@lo.home.pl,
Wójt:  tel. 86 214 00 29

 

 

strona główna

aktualnosci

członkowie LOT ZŁ

partnerzy LOT ZŁ

miasto Łomża

powiat łomżyński

gminy

architektura

muzea

przyroda

wędrówki doliną Narwi

szlaki piesze i wodne

agroturystyka

hotele

gastronomia

urzędy

filmy i fotogalerie

kontakt

 

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

PUW Placówka Zamiejscowa w Łomży

Starostwo Powiatowe w Łomży