o nas aktualności członkowie partnerzy Łomża powiat gminy architektura muzea
przyroda wędrówki agroturystyka hotele gastronomia urzędy fotogaleria mapa kontakt

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ZIEMIA ŁOMŻYŃSKA z siedzibą w Drozdowie, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica, e-mail: lot_ziemialomzynska@wp.pl; www.lotlomza.nazwa.pl
KRS 0000334332; R-200301215; NIP 718-210-58-07; konto: 96 2490 0005 0000 4500 2818 6656
Adres do korespondencji: Łomżyńskie Centrum Informacji Turystycznej, ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża,
tel. 86 216 70 50, 86 216 50 19, w. 44 lub: Andrzej Skarzyński - prezes Zarządu LOT ZŁ, ul. Senatorska 23, 18-400 Łomża, tel. 86 216 26 50, mob. 601 328 181, e-mail: bpskatur@poczta.onet.pl


 

 

 

Cele i zadania Lokalnej Organizacji Turystycznej

Ziemia Łomżyńska

 

- propagowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego i kulturowego regionu,
- wspieranie i ochrona istniejących podmiotów branży turystycznej,
- promowanie zdrowego stylu życia, krajoznawstwa oraz popularyzacja aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych,
- propagowanie działalności z zakresu krajoznawstwa, ekologii oraz ochrony dziedzictwa narodowergo,
- współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami gospodarczymi działającymi w zakresie turystyki w kraju i za granicą,
- prowadzi akcje reklamowe i promocyjne regionu
w zakresie turystyki, w tym:
- opracowuje i drukuje broszury reklamowe, foldery, plakaty nawiązujące do problematyki objętej celem zadania LOT Ziemia Łomżyńska,
- opracowuje i rozpowszechnia materiały audiowizualne promujące walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz zasoby historyczno - kulturalne miast i gmin z obszaru działania LOT ZŁ,
- przygotowuje i rozpowszechnia inne materiały o chrakterze reklamowym i promocyjnym,
- doskonali kadry turystyczne, działa na rzecz promocji i zatrudnienia.

LOT ZŁ jest członkiem Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

 

napisz do nas: kontakt

druki do pobrania tutaj

statut do pobrania tutaj

wirtualny spacer po Łomży tutaj - materiał UM w Łomża

 

 

Lokalna Organizacja Turystyczna
Ziemia Łomżyńska realizuje swoje cele poprzez:

 

- prowadzenie Biura LOT Ziemia Łomżyńska celem administrowania, organizacji i obsługi programów rozwoju lokalnej gospodarki turystycznej,

- prowadzenie punktów informacji turystycznej,

- prowadzenie i uaktualnianie informacji w Infokiosku (Łomża, Stary Rynek)

- prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej,

- prowadzenie kompanii promocyjnej w zakresie turystyki, imprez, uroczystości oraz wszelkich działań w zakresie marketingu i promocji,

- organizowanie ekspozycji na targach krajowych i zagranicznych,

- organizowanie wyjazdów studyjnych

 

Stary Rynek, ratusz, fot. Antoni Dudo

 

INFORMATOR TURYSTYCZNY 1/02/2015 do druku

 

INFORMATOR TURYSTYCZNY 2/03/2015 do druku

 

INFORMATOR TURYSTYCZNY 1/3/2016 do druku

 

PRZEWODNIK. ŁOMŻA I ZIEMIA ŁOMŻYŃSKA wydanie II internetowe uzupełnione

 

ŁOMŻYŃSKI INFORMATOR KULTURALNY 2016

 

Władysław Świderski. ŁOMŻA

 

Waclaw Rzeczniowski, LOMZA

 

TRASY ROWEROWE

 

ł