o nas aktualności członkowie partnerzy Łomża powiat gminy architektura muzea
przyroda wędrówki agroturystyka hotele gastronomia urzędy fotogaleria mapa kontakt

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ZIEMIA ŁOMŻYŃSKA z siedzibą w Drozdowie, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica, e-mail: lot_ziemialomzynska@wp.pl; www.lotlomza.nazwa.pl
KRS 0000334332; R-200301215; NIP 718-210-58-07; konto: 96 2490 0005 0000 4500 2818 6656
Adres do korespondencji: Łomżyńskie Centrum Informacji Turystycznej, ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża,
tel. 86 216 70 50, 86 216 50 19, w. 44 lub: Andrzej Skarzyński, ul. Senatorska 23, 18-400 Łomża,
tel. 86 216 26 50, mob. 601 328 181, e-mail: bpskatur@poczta.onet.pl


 

onika Kosiorek-Olbry  

 

ZARZĄD LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ ZIEMIA ŁOMŻYŃSKA

 

W 2009 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży powołano do życia Lokalną Organizację Turystyczną Ziemia Łomżyńska, w skład której weszli członkowie reprezentujący różne sektory - samorządy lokalne, przedstawicieli branży turystycznej, organizacji samorządowych.

14 marca 2016 r. podczas Walnego Zebrania członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Łomżyńska zebrani wybrali nowy Zarząd LOT ZŁ w składzie:


- prezes - Andrzej Skarzyński
- wiceprezes - Wojciech Winko
- sekretarz - Magdalena Ciecierska
- skarbnik - Zbigniew Kania
- członek - Krystyna Sullkowska - Faryna


Komisja Rewizyjna w składzie:
- przewodniczący - Antoni Dudo
- członek - Mariusz Gumowski
- członek - Elżbieta Gromadzka

 

Kierownik Biura LOT ZŁ - Magdalena Ciecierska

e-mail: lot_ziemialomzynska@wp.pl

 

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI
Urząd Miasta Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża. i,  tel. 86 -216-67-00, fax:
216-45-56; e-mail: ratusz@um.lomza.pl www.lomza.pl 
Starostwo Powiatowe w Łomży. ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.,
86-215-69-00, 86-215-69-17; starosta.blm@powiatypolskie.pl; www.powiatlomzynski.pl
Urząd Gminy Łomża. ul. M. C. Skłodowskiej 1a 18-40018-400 Łomża, tel. 86 216 52 63, fax: 86 2165264 email: sekretariat@gminalomza.pl  www.gminalomza.pl       
Muzeum Północno-Mazowieckie. 18-400 Łomża, tel. 86-216-28-16, sekretariat: tel/fax 86-216-64-87; e-mail: mpml@o2.pl www.muzeum.4lomza.pl;
Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul. Główna 38, 86 219-20-81;e-mail: muzeumdrozdowo@wp.pl http://www.muzeum-drozdowo.pl/
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży 18-400  ul. Małachowskiego 4, tel. 86-2190-111; rok@4lomza.pl www.rok.4lomza.pl/
Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, ul. Główna 52, 18-421 Piątnica, 06-219-21-75, 606-420-429; lpkdn.drozdowo@wp.pl http://www.lpkdn.wrotapodlasia.pl/
Ośrodek IRIS Naturalne Metody Ochrony Zdrowia - Krzysztof Czarnecki, Czartoria, ul. Nadnarwiańska 46, Czartoria, tel./fax 86 217 45 35, tel./fax: 86 216 55 14,
e-mail: iris.czartoria@wp.pl, www.czartoria.com.pl. 18-413 Miastkowo

 

Monika Kosiorek-Olbryś 18-400 Łomża, Konarzyce, ul. Łomżyńska 161 (Zajazd)Zajazd Herbu Wielbut, tel. 86 215 75 36, zajazdherbuwielbut@wp.pl,

 

strona główna

aktualnosci

członkowie LOT ZŁ

partnerzy LOT ZŁ

miasto Łomża

powiat łomżyński

gminy

architektura

muzea

przyroda

wędrówki doliną Narwi

szlaki piesze i wodne

agroturystyka

hotele

gastronomia

urzędy

filmy i fotogalerie

kontakt