o nas aktualności członkowie partnerzy Łomża powiat gminy architektura muzea
przyroda wędrówki agroturystyka hotele gastronomia urzędy fotogaleria mapa kontakt

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ZIEMIA ŁOMŻYŃSKA z siedzibą w Drozdowie, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica, e-mail: lot_ziemialomzynska@wp.pl; www.lotlomza.nazwa.pl
KRS 0000334332; R-200301215; NIP 718-210-58-07; konto: 96 2490 0005 0000 4500 2818 6656
Adres do korespondencji: Łomżyńskie Centrum Informacji Turystycznej, ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża,
tel. 86 216 70 50, 86 216 50 19, w. 44 lub: Andrzej Skarzyński, ul. Senatorska 23, 18-400 Łomża,
tel. 86 216 26 50, mob. 601 328 181, e-mail: bpskatur@poczta.onet.pl


 

 

PERŁY ARCHITEKTURY OKRESU GUBERNIALNEGO

I MIĘDZYWOJENNEGO MIASTA ŁOMŻY ORAZ ARCHITEKCI

 

 

Zarząd Województwa Podlaskiego jakiś czas temu ogłosił otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych.

Dzięki współpracy oraz podpisaniu umowy Serwisu Historycznego Ziemi Łomżyńskiej (http://historialomzy.pl/) z Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemia Łomżyńska z sierpniem 2011 rozpoczynamy publikację czteromiesięcznego cyklu tematycznego:„Perły architektury okresu gubernialnego i międzywojennego miasta Łomży oraz ich architekci"

 

Artykuły opracowuje zespół redakcyjny Serwisu Historycznego Ziemi Łomżyńskiej w oparciu o informacje Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Łomży, książkowe publikacje historyczne, opracowania zamieszczone w różnych periodykach, wspomnienia dawnych mieszkańców Łomży itp. Całość jest ilustrowana zarówno fotografiami archiwalnymi, jak też aktualnie przygotowanymi przez Serwis.

Zdajemy sobie sprawę, że mimo naszych starań i wyszukiwanie możliwie największej ilości źródeł, nasze opracowania z pewnością nie wyczerpią omawianych tematów. Wiemy z doświadczenia, że Czytelnicy niejednokrotnie dysponują ciekawymi, cennymi własnymi informacjami. Dlatego zwracamy się z prośbą o umieszczanie w formie komentarzy (z podaniem źródła) lub też drogą emailową wszelkich dodatkowych informacji i ewentualnych materiałów ilustracyjnych i uzupełniających nasze artykuły.

Będziemy Państwu za nie bardzo wdzięczni – Redakcja.

 

Zadanie sfinansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Lokalną Organizację Turystyczną Ziemia Łomżyńska.

 

Gimnazjum Męskie im. Tadeusza Kościuszki w Łomży

Gimnazjum Żeńskie im. Marii Konopnickiej w Łomży

Hala Targowa Biskupia

Hala Targowa - Stary Rynek

Kasa Pożyczkowa Przemysłowców Łomżyńskich

Rosyjski Bank Państwa

Poczta Polska w Łomży

Szpital św. Ducha w Łomży

 

strona główna

aktualnosci

członkowie LOTZŁ

partnerzy LOT ZŁ

miasto Łomża

powiat łomżyński

gminy

architektura

muzea

przyroda

wędrówki doliną Narwi

szlaki piesze i wodne

agroturystyka

hotele

gastronomia

urzędy

filmy i fotogalerie

kontakt

 

Hala Targowa - Stary Rynek

 

II LO im. Marii Konopnickiej

 

Poczta Polska